Bc. Ladislav Hájek

Master's thesis

Řízení rizik v komerčních pojišťovnách ve vazbě na regulatorní rámec Solvency II

Risk-Management of Insurance Companies in accordance with the regulatory frame of Solvency II
Abstract:
Předmětem diplomové práce Řízení rizik v komerčních pojišťovnách ve vazbě na regulatorní rámec Solvency II je na základě analýzy praxe při řízení komerčních pojišťoven stanovit rozdíly v řízení rizik v důsledku implementace pravidel směrnice Solvency II. První část charakterizuje základní čtyři fáze risk managementu. Následující kapitola rozebírá regulační opatření Solvency II a shrnuje jeho hlavní …more
Abstract:
The subject of the thesis Risk-Management of Insurance Companies in accordance with the regulatory frame of Solvency II is to determine the differences in risk management as a result of the implementation the Solvency II Directive’s rules based on the analysis of practice in the management of commercial insurance companies. The first part describes the four basic phases of risk management. The following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2016
  • Supervisor: Oleg Deev
  • Reader: Ing. Petr Miklíček

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Finance and Accounting / Finance