Theses 

Řízení rizik v komerčních pojišťovnách ve vazbě na regulatorní rámec Solvency II – Bc. Ladislav Hájek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Ladislav Hájek

Diplomová práce

Řízení rizik v komerčních pojišťovnách ve vazbě na regulatorní rámec Solvency II

Risk-Management of Insurance Companies in accordance with the regulatory frame of Solvency II

Anotace: Předmětem diplomové práce Řízení rizik v komerčních pojišťovnách ve vazbě na regulatorní rámec Solvency II je na základě analýzy praxe při řízení komerčních pojišťoven stanovit rozdíly v řízení rizik v důsledku implementace pravidel směrnice Solvency II. První část charakterizuje základní čtyři fáze risk managementu. Následující kapitola rozebírá regulační opatření Solvency II a shrnuje jeho hlavní požadavky na řízení rizik. Poslední část analyzuje, na základě informací z výročních zpráv a podle předem stanovených kritérií, systém řízení rizik v pěti pojišťovnách působících na českém pojistném trhu, stanovuje jeho změny v důsledku přípravy na platnost směrnice Solvency II a provádí srovnání řízení rizik jednotlivých pojišťoven.

Abstract: The subject of the thesis Risk-Management of Insurance Companies in accordance with the regulatory frame of Solvency II is to determine the differences in risk management as a result of the implementation the Solvency II Directive’s rules based on the analysis of practice in the management of commercial insurance companies. The first part describes the four basic phases of risk management. The following chapter examines the regulatory measures of the Solvency II Directive and summarizes the main requirements for risk management. The last part analyzes the system of risk management in five insurance companies operating on the insurance market in the Czech Republic, specifies its changes due to preparation for the force of the Solvency II Directive and conducts the comparison of risk management of particular insurance companies based on information from annual reports and according to predetermined criteria.

Klíčová slova: Řízení rizik, Solvency II, Upisovací riziko, Tržní riziko, Úvěrové riziko, Riziko likvidity, Operační riziko, Risk management, Underwriting risk, Market risk, Credit risk, Liquidity risk, Operational risk

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Oleg Deev
  • Oponent: Ing. Petr Miklíček

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 18:20, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz