Barbora Šípková

Bakalářská práce

Místní poplatky, jejich zavedení a správa ve městě Hronov

Local fees, their implementation and administration in the city of Hronov
Anotace:
Bakalářská práce je věnována tématu místních poplatků, jejich zavádění a správě. Obec místní poplatky zavádí obecně závaznými vyhláškami na základě zákonného zmocnění v přenesené působnosti. Teoretická část práce vymezí základní pojmy týkající se dané problematiky, právní úpravu místních poplatků, jejich zavedení, správu a možnosti vymáhání v případě jejich neplacení. V praktické části autorka analyzuje …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the topic of local fees, their implementation and administration. The municipality introduces local fees through generally binding decrees on the basis of legal authorisation in the delegated competence. The theoretical part of the thesis defines the basic concepts related to the given issues, legal regulation of local fees, their implementation, administration and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q1dj9/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michaeala Smolová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.