Mgr. Jitka Jirčíková

Bakalářská práce

Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG

Methods of QT interval Detection in ECG Signal
Anotace:
Práce se zabývá metodami detekce konce T vlny v signálu elektrokardiogramu (EKG) a postupem měření QT intervalu s využitím především metody prokládání přímky sestupnou hranou T vlny. Pro snadnější pochopení významu QRS komplexu, T vlny a důvodů detekce QT intervalu je v úvodních kapitolách přiblížena problematika elektrické činnosti srdce a způsobu měření signálu EKG. QT interval je zde chápán jako …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of the T wave end detection in electrocardiogram (ECG) signal. There is a detailed description of a procedure of the QT interval measurement. The most widely used method of the T wave end detection uses interleaving of straight line along the descending part of the T wave and its intersection of the isoelectric line. For better understanding of this thesis there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Pavel Jurák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta