Mgr. Jitka Jirčíková

Bachelor's thesis

Metody detekce Q-T intervalu ze signálu EKG

Methods of QT interval Detection in ECG Signal
Abstract:
Práce se zabývá metodami detekce konce T vlny v signálu elektrokardiogramu (EKG) a postupem měření QT intervalu s využitím především metody prokládání přímky sestupnou hranou T vlny. Pro snadnější pochopení významu QRS komplexu, T vlny a důvodů detekce QT intervalu je v úvodních kapitolách přiblížena problematika elektrické činnosti srdce a způsobu měření signálu EKG. QT interval je zde chápán jako …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with methods of the T wave end detection in electrocardiogram (ECG) signal. There is a detailed description of a procedure of the QT interval measurement. The most widely used method of the T wave end detection uses interleaving of straight line along the descending part of the T wave and its intersection of the isoelectric line. For better understanding of this thesis there …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Pavel Jurák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta