Bc. Kateřina Nevědělová

Master's thesis

Nové mechanismy regulace exprese vybraných biotransformačních enzymů u hepatocelulárního karcinomu

Novel mechanisms of regulation of the expression of selected biotransformation enzymes in hepatocellular carcinoma
Anotácia:
Cytochromy P450 (CYP450) jsou hlavními enzymy první fáze biotransformace zpracovávající v lidském organismu širokou škálu látek endogenní i exogenní povahy. Změny v expresi CYP450 mohou vést k deregulaci metabolismu xenobiotik a ovlivnit vývoj i léčbu nádorového onemocnění včetně hepatocelulárního karcinomu (HCC). Jedním z faktorů zodpovědných za uvedené změny mohou být miRNA, malé nekódující molekuly …viac
Abstract:
Cytochromes P450 (CYP450) are the major enzymes of the phase I of biotransformation, essential for metabolizing of a wide variety of endogenous and exogenous substances in human organism. Changes in the expression of CYP450 may lead to deregulation of xenobiotic metabolism and affect the development and treatment of cancer including hepatocellular carcinoma (HCC). Among the factors responsible for …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 2. 2021
  • Vedúci: doc. RNDr. Alena Hyršlová Vaculová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta