Eva Votrubová

Bachelor's thesis

Český sitcom

Rodina jako zdroj zábavy

Czech sitcom
Abstract:
Po obecném rozboru základních konvencí žánru sitcomu ale i jeho specifické odnože ? domcomu, jsou aplikovány jejich stereotypy a konvence na domcomy z českého prostředí. K analýze byla vybrána tři česká díla ? Taková normální rodinka, Horákovi a jeden z posledních českých sitcomů Comeback. Na základě těchto seriálů je demonstrováno, jak s konvencemi žánru sitcomu, potažmo domcomu české prostředí zachází …more
Abstract:
The intention of this thesis is to define not yet discussed area of Czech television production, a typical television genre ? sitcom. In the Czech Republic the sitcom series are known only through successful foreign pieces, while Czech production consists of only a few titles. The choice is further limited to such a kind of sitcom, where a nucleus family represents the central environment (according …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2009
  • Supervisor: Jakub Korda
  • Reader: Petr Bilík

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.