Bc. Veronika Laššáková

Master's thesis

Statistická inference v modelech analýzy přežití pro jednorozměrné úmrtnostní tabulky

Statistical inference in survival analysis models for one-dimensional mortality tables
Abstract:
This thesis is related to parametric model probability distribution. All distributions discussed here are continuous. Firstly, we introduce basic terminology used in survival analysis, and concepts like censoring or likelihood function. In the next part we use likelihood function to derive maximum likelihood estimations for Gompertz, Makeham and exponential distribution for three scenarios - random …viac
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá parametrickými modelmi rozdelenia pravdepodobnosti, ktoré patria medzi spojité rozdelenia. Sú zadefinované funkcie a pojmy používané v analýze prežívania, ďalej cenzúrovanie a funkcia vierohodnosti. Pomocou funkcie vierohodnosti sú odvodené maximálne vierohodné odhady pre Gompertzovo, Makehamovo a exponenciálne rozdelenie pre prípad náhodného cenzúrovania, intervalového …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedúci: doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Zelinka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Statistics and Data Analysis

Práce na příbuzné téma