Lenka VEJVODOVÁ

Bakalářská práce

Současný životní styl a jeho vliv na alergie podtéma: Lze dnes žít bez chemie?

Lze dnes žít bez chemie?

Contemporary lifestyle and its effect on allergies Can now live without chemistry?
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma "Současný životní styl a jeho vliv na alergie" je zaměřena na vliv životního stylu na prevalenci alergií. Vysvětluje pojem alergie, představuje nejčastější alergické reakce a alergeny, potom přechází na možné příčiny jejich vzniku. Dále demonstruje eventuální možnosti léčby a výsledky průzkumu jak celosvětového tak na úrovni naší republiky s uvedením výsledků v grafech …více
Abstract:
This thesis on "Contemporary lifestyle and its effect on allergies," is focused on the influence of lifestyle on the prevalence of allergies. Explains the concept of allergy, represents most common allergic reactions and allergens then becomes possible causes of accidents. Then shows a possible treatment options and poll results as vorldwide and at the level of our republic giving the results in graphs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Josef Kočí

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEJVODOVÁ, Lenka. Současný životní styl a jeho vliv na alergie podtéma: Lze dnes žít bez chemie? . Most, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí