Mgr. Tereza Janků

Bachelor's thesis

Charakter ulic a dopravní infrastruktura města v suburbánním zázemí Brna

Character of streets and traffic infrastructure of the city in the suburban hinterland of Brno
Abstract:
Bakalářská práce na téma „Charakter ulic a dopravní infrastruktura města v suburbánním zázemí Brna“ pojednává o dopravní situaci, problémech v dopravě a o řešení v dopravě. Ve své práci se zabývám dopravou a jejím významem pro společnost. Dále se zaměřuji na důležité pojmy z oblasti dopravy, jednotlivá odvětví dopravy a vliv dopravy na životní prostředí. Dále popisuji vliv suburbanizace na dopravu …more
Abstract:
Bachelor´s thesis called „ Character of streets and traffic infrastructure of the city in the suburban hinterland of Brno” deals with traffic situation, traffic problems and with traffic arrangement. In my thesis I deal with transport and its importance for society. Furthermore, I focus on important terms of traffic area, component traffic branches and I focus on influence of transport on environment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy