Bc. Michal Havlíček

Bakalářská práce

Rámcová analýza autorské tvorby divadla fórum s mladými lidmi v ústavní péči

Framework analysis of author production in the Theater of the Oppressed with young people in the institucional care
Anotace:
Bakalářská práce „Rámcová analýza autorské tvorby divadla fórum s mladými lidmi v ústavní péči“ pojednává o odkrývání mechanismů útlaku ve specifickém dramatickém tvaru - v autorském divadle fórum. Téma je reakcí na studium konceptu „Divadla fórum“ a jeho dalších podob, především „Divadla utlačovaných“. Sledovanou skupinou jsou mladí lidé v ústavní péči, kteří navštěvují lekce vedené studenty dramatické …více
Abstract:
Diploma thesis „Framework analysis of author production in the Theater of the Oppressed with young people in the institutional care“ deals with disclosing of mechanisms of oppression in a specific scenic form - forum theater presenting original production. The topic of the thesis responds to the concept of "Forum Theater" and of it's forms, especially of the "Oppressed Theater". Target group consists …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2013
  • Vedoucí: MgA. Lenka Remsová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radka Pavlíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta