Václav Švidernoch

Bakalářská práce

Časoprostorová statistika dopravy

Statistics of Spatiotemporal Traffic Data
Anotace:
V dnešní době je již běžné používání GPS technologií. Stává se součástí každodenního života. Je možné je nalézt například při lokalizaci objektů, využívá se při zabezpečení majetku a hlavním oborem využití je telematika. Na trhu existuje velké množství navigačních přístrojů. Existují přístroje pro turistickou a automobilovou navigaci, přenosné i určené pro pevnou montáž. Mnoho automobilek dodává telematický …více
Abstract:
Using of GPS technologies is the routine today. It becomes part of everyday life. They can be found for example in locating objects, and is used in the security of property and the main field is the use of telematics. On the market there are a large number of navigation devices. There are devices for hiking and automobile navigation, portable, and intended for fixed mounting.Many automakers supplies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Daniela Ďuráková
  • Oponent: Roman Szturc

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.