Miroslav Králik

Diplomová práce

Improvement of digital support process using ITIL best practices, Kanban and TOC in multicultural environment

Vylepšení procesu digitální podpory použitím osvědčených postupů přístupem ITIL, Kanban a TOC v multikulturním prostředí
Anotace:
Mnoho společností dnes musí čelit vylepšování podnikových procesů, neustálému odstraňování systémových překážek a identifikaci úzkých míst v systému, které bráni efektivnímu dosahování stanovených cílů. V této diplomové práci popíšu, jak jsme se v společnosti s podobnými problémy vypořádali, v našem případě v oddělení správy a podpory webových aplikací pro jednoho mezinárodního klienta. V první kapitole …více
Abstract:
Many companies today have to deal with business processes optimization, ongoing removal of system obstacles and identifying any bottlenecks laying on the way which are preventing us to reach our goals. I would like to show how we have dealt with similar problems in our case applied in the department of web application maintenance. In the first chapter I will introduce the basic information about the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: Tomáš Bruckner
  • Oponent: Kaveh Kalantar Hormozi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45477