Luboš Báča

Bachelor's thesis

Český protestantismus a osmanské výboje

Czech Protestantism and Ottoman conquests
Abstract:
Tato bakalářská práce na téma Český protestantismus a osmanské výboje pojednává o problematice shod a rozdílů křesťanství a islámu. Dále se zabývá dobou 16. a 17. století a osmanskými výboji do střední Evropy. Další oddíl je zaměřen na období reformace a pohled evropských autorů, zejména těch českých, na islám. Zvláštní pozornost je věnována dvěma významným osobnostem této doby -Václavu Budovci z Budova …more
Abstract:
This bachelor thesis entitled "Czech Protestantism and raids of the Ottoman Empire" analyses similarities and differences between the Christianity and the Islam. Furthermore, it focuses on raids of the Ottoman Empire to the Eastern Europe in the 16th and 17th century. Another chapter covers the Reformation and views of the European authors, especially the Czech ones, on the Islam. Particular attention …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 5. 2017
  • Supervisor: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Báča, Luboš. Český protestantismus a osmanské výboje. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / field:
Philosophy / Religious Studies