Luboš Báča

Bakalářská práce

Český protestantismus a osmanské výboje

Czech Protestantism and Ottoman conquests
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma Český protestantismus a osmanské výboje pojednává o problematice shod a rozdílů křesťanství a islámu. Dále se zabývá dobou 16. a 17. století a osmanskými výboji do střední Evropy. Další oddíl je zaměřen na období reformace a pohled evropských autorů, zejména těch českých, na islám. Zvláštní pozornost je věnována dvěma významným osobnostem této doby -Václavu Budovci z Budova …více
Abstract:
This bachelor thesis entitled "Czech Protestantism and raids of the Ottoman Empire" analyses similarities and differences between the Christianity and the Islam. Furthermore, it focuses on raids of the Ottoman Empire to the Eastern Europe in the 16th and 17th century. Another chapter covers the Reformation and views of the European authors, especially the Czech ones, on the Islam. Particular attention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vít Machálek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Báča, Luboš. Český protestantismus a osmanské výboje. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Religionistika

Práce na příbuzné téma