Bc. Martina Brtnická

Diplomová práce

Projekt prevence domácího násilí pro žáky středních škol

Domestic violence prevention project for high school students
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření projektu prevence domácího násilí pro žáky středních škol formou výukového materiálu. Teoretická část bude zaměřena na popis problematiky domácího násilí formou kazuistiky uceleného životního příběhu týrané ženy. Praktická část bude rozdělena do několika oblastí. Nejprve výzkumu, a to, zda je zájmová problematika diplomové práce na středních školách v Jihomoravském …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the creation of a project for the prevention of domestic violence for high school students in the form of teaching material. The theoretical part focuses on the description of the issue of domestic violence in the form of a case study of a everyday life story of an abused woman. The practical part is divided into several areas. First of all,the research, and whether the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta