Michaela ŠIŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Klášter premonstrátů Teplá: osobnosti vědy a školství

Tepla Monastery (Great Personalities in Science and Education)
Anotácia:
Cílem práce je odhalit rozsah a různé aspekty , kterými přispěl klášter Teplá k rozvoji vědy a školství.V úvoda jsou podána fakta týkající se založení řádu premonstrátů a založení prvních klášterů . Následující část je věnována charakteristice řádu premonstrátů a jedné z jejích složek-činnosti, v které se objevuje napojení na podporu vědy a školství.Podpora vzdělání je doložena také existencí knihovny …viac
Abstract:
The aim of this theses work is to reveal the aspects and the range od the Tepla Monastery´s influence in the field of education and science. In the introduction some basic facts including history, reason and circumstances of Premonstratensian order establishement are being presented.Next part is a view of the order´s spirituality. Some short presentation of library and its special printed matters is …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠIŠKOVÁ, Michaela. Klášter premonstrátů Teplá: osobnosti vědy a školství. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická