Ing. Václav Kozel, DiS.

Diplomová práce

Ekonomické nástroje při podpoře obnovitelných zdrojů energie

Economic instruments in support of renewable energy sources
Anotace:
Diplomová práce analyzuje ekonomické nástroje, které se využívají při podpoře obnovitelných zdrojů energie v České republice. Na základě hodnocení jejich nastavení a následného porovnání na vybraných příkladech z praxe je možné vysledovat oblasti, ve kterých lze navrhnout možná zlepšení, která mohou vést k nárůstu efektivnosti a účinnosti představených řešení. V práci je vymezen pojem obnovitelné zdroje …více
Abstract:
This work describes the support of renewable energy sources and their exploitation in The Czech republic. Diploma work also shows, if the current tools are sufficient. Work desribes areas in which we can find possible inovations? Renewable energy sources are shown as an important part of sustainable development. This work tries to show deviations from planned intentions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Petr Petržílek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Šudřichová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní