Bc. Maryana Gerey

Bachelor's thesis

Prezentační dovednosti v marketingové komunikaci

Presentation skills in marketing communications
Abstract:
Práce se zaměřuje na problematiku prezentačních dovedností v marketingové komunikaci. Text je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou prezentovány nástroje marketingového mixu a následně koncept marketingové komunikace s důrazem na prezentační dovednosti. Z teoretického hlediska je stěžejní třetí kapitola, která integruje poznatky prvních dvou kapitol a analyzuje význam …more
Abstract:
The thesis focuses on the topic of presentation skills in marketing communication. The text is divided into a theoretical part and a practical part. The theoretical part presents the tools of the marketing mix and then the concept of marketing communication with emphasis on presentation skills. From a theoretical point of view, the third chapter is crucial, because it integrates the findings of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS University

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Enterprise Management