Mgr. Pavlína Herberová

Bakalářská práce

Zdravotní tělesná výchova u dětí maldšího školního věku s ADHD

Physical health education for elementary school children with ADHD syndrom
Anotace:
V bakalářské práci jsme se zabývali syndromem ADHD, jeho historií, projevy a diagnostika. Druhá část je věnována vzdělávání, legislativě a zdravotní tělesné výchově , která se věnuje dětem se syndromem ADHD v mladším školním věku.
Abstract:
In this bachelor work we persue ADHD syndrom, its history , manifestations and diagnosis Second part of this work is dedicated to education, legislation and physical health education which deals with ADHD syndrom children of elemntary school age group.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií