Ing. Přemysl Ryšavý

Master's thesis

Investiční bankovnictví

Investment banking
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Investiční bankovnictví“ je rozebrat výhody a nevýhody odděleného bankovního systému ve Spojených státech amerických oproti univerzálnímu systému v Německu a segmentovanému v Itálii a zaměřit jeho dopady. Nejdříve jsou rozebrána teoretická východiska spojená s bankovními modely, investičním a komerčním bankovnictvím. Další část práce popisuje vývoj regulatorního rámce bankovních …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis “Investment Banking” is to analyze advantages and disadvantages of separate banking system in the United States of America compared to the universal system in Germany and the segmented system in Italy and to address its’ impacts. First of all, the theoretical background of banking models, investment and commercial banking is analyzed. The next part is aimed at development …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta