Ivana Boučková

Bakalářská práce

Ekonomické možnosti využití turisticky zajímavých objektů mikroregionu Oslavany-Ivančice

Economical possibilities of using tourist attractions in Oslavany-Ivančice microregion
Anotace:
Boučková I. Ekonomické možnosti využití turisticky zajímavých objektů mikrore-gionu Oslavany-Ivančice. Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2017.Bakalářská práce se zabývá cestovním ruchem v mikroregionu Oslavany-Ivančice. Zhodnocuje dostupné atraktivity a analyzuje časové řady tržeb ivančických muzeí. Obsahuje rovněž PESTE analýzu vnějšího prostředí a na základě sestavené SWOT analýzy …více
Abstract:
Boučková I. Economical possibilities of using tourist attractions in Oslavany-Ivančice microregion. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2017.This bachelor thesis deals about tourism in Oslavany-Ivančice region. It evaluates an available attractivities and analyses time series of sales in Ivančices museums. It also includes PESTE analysis of external environment and strategies for higher economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Oldřich Tvrdoň, CSc.
  • Oponent: Michal Koutník, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management cestovního ruchu