Bc. Kateřina Skálová

Master's thesis

Ženy v politickém systému Kladenska a politický marketing

Women in the political systém of Kladno and the political marketing
Abstract:
Diplomová práce se zabývá ženami ve společnosti a politice a politickým marketingem. Popisuje historické a současné postavení žen ve společnosti a politice, věnuje se tématům feminismu, diskriminace a genderu. Dále popisuje vývoj politického marketingu, jeho současné trendy, a odlišnosti jeho pojetí u mužů a žen. Druhá část diplomové práce interpretuje výsledky analýzy komunálních voleb z roku 2014 …more
Abstract:
The thesis deals with women in society and politics and political marketing. It describes the history and current status of women in society and politics, deals with issues of feminism, discrimination and gender. It also describes development of political marketing and its current trends and differences between his concept for men and women. The second part interprets the results of the analysis of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní