Bc. Tereza Vránová

Bakalářská práce

Protein Wwox a jeho úloha v biologii buňky

Wwox protein and its role in cell biology
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje proteinu Wwox, který je považován za nádorový supresor. Wwox obsahuje dvě vazebné domény WW zodpovědné za vznik protein-proteinových interakcí, které se odehrávají v různých částech buňky. Přesná intracelulární lokalizace samotného proteinu Wwox ovšem dodnes zůstává nejasná. Interakce Wwox s ostatními proteiny jsou nezbytné pro jeho zapojení do důležitých buněčných procesů …více
Abstract:
This bachelor thesis describes Wwox protein, which is considered to be a tumor suppressor. Wwox contains two WW binding domains responsible for protein-protein interactions, which take place in different parts of cell. However the particular intracellular localization of Wwox protein still remains unclear. Interactions between Wwox and other proteins are necessary for involvement Wwox in important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Erika Mikulenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta