Bc. Tereza Vránová

Bachelor's thesis

Protein Wwox a jeho úloha v biologii buňky

Wwox protein and its role in cell biology
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje proteinu Wwox, který je považován za nádorový supresor. Wwox obsahuje dvě vazebné domény WW zodpovědné za vznik protein-proteinových interakcí, které se odehrávají v různých částech buňky. Přesná intracelulární lokalizace samotného proteinu Wwox ovšem dodnes zůstává nejasná. Interakce Wwox s ostatními proteiny jsou nezbytné pro jeho zapojení do důležitých buněčných procesů …more
Abstract:
This bachelor thesis describes Wwox protein, which is considered to be a tumor suppressor. Wwox contains two WW binding domains responsible for protein-protein interactions, which take place in different parts of cell. However the particular intracellular localization of Wwox protein still remains unclear. Interactions between Wwox and other proteins are necessary for involvement Wwox in important …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Erika Mikulenková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta