Laura Gerendová

Bakalářská práce

Energetická politika EÚ - vzťahy s Ruskom

Energetická politika EU - vztahy s Ruskem
Anotace:
Evropská unie nedisponuje dostatečnými energetickými zásobami, které by dokázaly pokrýt stále narůstající spotřebu energií v Evropě, a tak je vysoce závislá na importech energetických surovin ze zahraničí. Nejvýznamnějším dodavatelem energií do EU je Rusko, které dováží především ropu a zemní plyn, ale vysoká energetická závislost EU na Rusku ohrožuje energetickou bezpečnost EU. Rusko je naopak silně …více
Abstract:
European union does not dispose of balanced energy reserves to cover the ever-increasing energy consumption in Europe and so is highly dependent on energy imports from abroad. The most important energy supplier to the EU is Russia, which mainly imports oil and natural gas, but the EUs high dependence on Russia is threatening the EUs energy security. On the contrary, Russia is heavily dependent on European …více
Abstract:
Európska únia nedisponuje dostatočnými energetickými zásobami, ktoré by dokázali pokryť stále narastajúcu spotrebu energií v Európe a tak je vysoko závislá na importoch energetických surovín zo zahraničia. Najvýznamnejším dodávateľom energií do EÚ je Rusko, ktoré dováža predovšetkým ropu a zemný plyn, no vysoká energetická závislosť EÚ na Rusku ohrozuje energetickú bezpečnosť EÚ. Rusko je naopak silne …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: Ingeborg Němcová
  • Oponent: Jana Vlčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69102