Eva Mikulcová

Diplomová práce

Inovace služeb městských knihoven v České republice

Innovation of Services of City Libraries in the Czech Republic
Anotace:
Cílem diplomové práce je zaprvé posoudit vliv rozšiřující se nabídky služeb a informačních technologií na činnost veřejných knihoven v České republice a zadruhé analyzovat a zhodnotit hospodaření Knihovny města Ostravy, Městské knihovny Nový Jičín, Knihovny města Fulnek a Městské knihovny Klimkovice v letech 2008 – 2012. Práce se zabývá knihovnictvím na území České republiky, jeho modernizačními prvky …více
Abstract:
The aim of the Diploma Thesis is the first to assess the effect of expanding the offer services and information technology at the activity of public libraries in the Czech Republic and the secondly perform analyse and evaluation of economic page of City Library of Ostrava, City Library of Novy Jicin, Library of the Fulnek City and City Library of Klimkovice in the years 2008 - 2012. The work deals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Dušan Halásek
  • Oponent: Anna Juřicová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa