Bc. Jana Lásková

Diplomová práce

Studie návrhu vodního prvku v okrajové části města Dvůr Králové nad Labem

Study of the design of a water element in the outskirts of town of Dvůr Králové and Labem
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem vodního prvku v okrajové části města Dvůr Králové nad Labem na Žirecko-Podstráneckém potoce, který je na svém začátku zatrubněný. Na vybraném území, na které je tato studie omezená, jsou navrhnuty prvky pro zvýšení vodohospodářského, rekreačního a estetického potenciálu krajiny v podobě dvou neprůtočných vodních tůní, napájených hladinou podzemní vody mobiliáře …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of a water element in the outskirts of the town of Dvůr Králové nad Labem on the Žirecko-Podstránecký stream. In the selected area, to which this study is limited, elements are proposed to increase the water management, recreational and aesthetic potential of the landscape in the form of two non-flowing water pools, fed by the groundwater level, furniture, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Marková, Ph.D.
  • Oponent: Lenka Gernešová, externi

Citační záznam

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Krajinné inženýrství / Krajinné inženýrství