Pavlína Fiantová

Bakalářská práce

Developerské aktivity v oblasti cestovního ruchu, volného času a sportu: příklad města Brna

Developer activities in the field of tourism, leisure and sports: example of Brno city
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu a vyhodnocení developerských aktivit v oblasti cestovního ruchu, volného času a sportu v městě Brně. Zkoumány jsou developerské akti-vity v lokalitě Za Lužánkami. Práce obsahuje teoretické poznatky tykající se developer-ství, územního plánování, výstavby a financování sportovních a rekreačních zařízení. Ná-sledně jsou popsány a analyzovány plánované projekty …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the analysis and evaluation of developer activities in the field of tourism, leisure time and sport, in the city of Brno. Developer activities are exam-ined in the location Za Lužánkami. The thesis contains theoretical basis of land develop-ment, spatial planning along with construction and financing of sports and leisure facili-ties. The planned projects, located in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Halámek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta