Daniel Adam

Bakalářská práce

Zdroje světla a jejich využití v kameramanské praxi

Light sources and their use in cinematography practice

Anotace:
Teorie světla- fotometrické jednotky, teplota chromatičnosti; Konstrukce filmových lamp- open face, fresnell; Světelné zdroje- žárovka, HMI, fluorescenční zdroje, LED, halogenové zdroje, keramic, Dedolight, Jemmball; Mobilní aplikace, PocketLD, Helios
Abstract:
Theory of light-photometric units, color temperature, film lamp design - open face, fresnell; Lamps- bulb, HMI, fluorescent lights, LED, halogen lamps, ceramic, Dedolight, Jemmball, mobile applications, PocketLD, Helios
 

Klíčová slova

filmová technika

Klíčová slova

práce kameramana

Klíčová slova

osvětlovací technika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 9. 2013
  • Vedoucí: Jiří MYSLÍK
  • Oponent: Jaromír ŠOFR

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna