Bc. Michaela Navrátilová

Diplomová práce

Hedges in biomedical research articles

Hedges in biomedical research articles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá kategorií jazykových prostředků označovanou v angličtině jako "hedges" a jejich použitím ve vědeckých článcích. Jedná se širokou kategorii lexikálních i syntaktických prostředků, které autorovi mj. umožnují vyjádřit opatrnost a míru nejistoty, například při formulování závěrů výzkumné práce. Teoretická část shrnuje vývoj konceptu "hedges" v lingvistických studiích a různé …více
Abstract:
This diploma thesis deals with hedges ‒ an important category of pragmalinguistic features with various discourse functions. The thesis focuses on the use of hedges in research articles from the field of biomedical research. The theoretical part outlines the theoretical background of the concept of hedges in linguistic studies, brings together the contemporary interpretative models of hedging functions …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy

Práce na příbuzné téma