Theses 

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti – Bc. Marcela Mesochoridisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb

Bc. Marcela Mesochoridisová

Bakalářská práce

Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

A Healthy Nutrition and Healthy Lifestyle in the Contemporary Society

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti“ je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, složky výživy, podstatné faktory včetně negativních vlivů, které se zdravou výživou a zdravý životním stylem souvisí. Praktická část zahrnuje analýzu šetření s využitím dotazníku. Průzkumné šetření bylo provedeno u zaměstnanců pracujících v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. Z výsledků lze odvodit, že sami zaměstnanci působící ve zdravotnictví, ne zcela dodržují správné stravovací návyky a zdravý způsob životního stylu. Obě tato témata na sebe navazují a ukazují přístup člověka ke zdravé výživě a životnímu stylu v dnešní hektické době.

Abstract: The bachelor thesis with the title “Healthy Nutrition and the Healthy Lifestyle in the Contemporary Society” is divided into two parts, the theoretical one and the practical one. In the theoretical part there are explained basic terns, components of nutrition and fundamental factors including negative impacts which are related to healthy nutrition and the healthy life style. The practical part includes the analysis of search with using the questionnaire. The exploratory search was made at employees working in the Hospital with Policlinics, state funded organization (Nemocnice s poliklinikou) Karviná-Ráj. From the results it is possible to conclude that even the employees working in the health care do not follow strictly correct health habits and healthy lifestyle. Both of these topics are connected and show the approach of a man to healthy nutrition and the healthy lifestyle in the contemporary hectic time.

Klíčová slova: Zdraví, výživa, zdravá výživa, zdravý životní styl, současná společnost, negativní vlivy, pohyb. Health, nutrition, healthy nutrition, healthy lifestyle, contemporary society, negative effects, movement.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Alena Fišerová
  • Oponent: MUDr. Jan Karczmarczyk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 18:50, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz