David Moder

Bachelor's thesis

Charakteristika sítě gastronomických provozoven ve Středočeském kraji (okres Kladno:obce a města od B-J)

Characterization of gastronomic facilities in Central Bohemian Region (distrikt Kladno: villages and towns from B-J)
Abstract:
Úkolem této bakalářské práce je zmapovat a vyhodnotit gastronomické provozovny v okrese Kladno v obcích a městech začínajícím písmenem B a konče písmenem J. Předmětem šetření jsou pouze gastronomická zařízení společného stravování formy restaurační, nikoli formy účelové, ani zařízení pouze typu ubytovacího. O ubytovacích zařízeních se zmiňuji jen v případě, že jsou součástí šetřeného restauračního …more
Abstract:
The task of this thesis is to explore and evaluate gastronomic establishments in the district of Kladno in the villages and towns beginning with the letter B and ends with the letter J. The survey covers only professional catering caterer catering forms, not forms of targeted, nor device only type of accommodation. The accommodation facilities are mentioned only if they are part of the investigation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 12. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 1. 2015
  • Supervisor: Ing. Blanka Zimáková
  • Reader: Ing. Helena Buřičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze