Theses 

Growth Issues in Developing Countries: Natural Resources, Institutions and Economic Growth – Ivana Ihnátová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ivana Ihnátová

Diplomová práce

Growth Issues in Developing Countries: Natural Resources, Institutions and Economic Growth

Problematika růstu v rozvojových zemích: přírodní zdroje, instituce a hospodářský růst

Anotace: Diplomová práce zkoumá vztah mezi přírodním bohatstvím a hospodářského růstu s ohledem na roli institucí. Zjistili jsme, že teorie prokletí přírodních zdrojů je obzvlášť významná pro rozvojové země. Tyto země však mohou překonat své prokletí a díky zlepšení kvality institucí mohou dokonce těžit z bohatství svých přírodních zdrojů. Analýza využívá různých zástupců pro kvalitu institucí Podle výsledků se nejvhodnější proměnnou zdá být index ekonomické svobody světa (Economic Freedom of the World), co zdůrazňuje význam ekonomických aspektů. Závěry diplomové práce navíc podporují domněnku o vyšší pravděpodobnosti výskytu prokletí přírodních zdrojů v minulosti než v dnešní době, neboť hodnota indexu ekonomické svobody byla ve většině zemí v minulosti nižší.

Abstract: The dissertation examines the relationship between natural resource abundance and economic growth with respect to the role of institutions. We find that the theory of the natural resource curse is especially relevant to developing countries. However, they may balance out the curse and even benefit from their resource wealth by improving their institutional quality. The analysis employs various proxies for the quality of institutions. According to the results, the Economic Freedom of the World seems to be the most suitable one, which emphasises the importance of economic aspects. In addition, the findings support the assumption that the resource curse was more likely to occur in the past than nowadays as the value of the economic freedom index used to be lower in most countries.

Klíčová slova: přírodní zdroje, hospodářský růst, prokletí přírodních zdrojů, instituce, ekonomická svoboda, rozvojové země, panelová analýza dat

Keywords: resource economies, panel data, natural resources, economic growth, resource curse, institutions, economic freedom, developing countries

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2019
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75085

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:45, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz