Michal NOVÁK

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou

Nursing care of patient with multiple sclerosis
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče a edukace klientů, kteří trpí roztroušenou sklerózou. Roztroušená skleróza je chronické invalidizující onemocnění, které postihuje jedince bez rozdílu věku i pohlaví. Toto onemocnění se odráží na kvalitě života postiženého jedince, proto je velmi důležitá úloha právě všeobecné sestry. Všeobecná sestra je důležitou součástí péče o takového pacienta …více
Abstract:
This essay deals with problematics of nurses care and education of patients with multiple sclerosis. Multiple sclerosis is a chronical debilitating disease, which affects people without differences of age or gender. This disease affects a life quality of affected person, and because of it is a role of nurse very important. The nurse is important part of care in hospital and home too. Usually patients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Posseltová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁK, Michal. Ošetřovatelská péče o pacienta s roztroušenou sklerózou. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/