Bc. Eliška Bartošová

Diplomová práce

Podnikání v odstínech zelené? Porovnání environmentálního potenciálu konceptů společenské odpovědnosti korporací a sociálního podniku, s důrazem na malé a střední podniky.

Business in Shades of Green? A Comparison of the Environmental Potential of the Concepts of Corporate Social Responsibility and Social Enterprise, with Emphasis on Small and Medium Enterpises.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí malých a středních podniků při řešení a předcházení environmentálním problémům prostřednictvím konceptu společenské odpovědnosti podniků (CSR) a konceptu sociálního podniku. Jsou v ní definovány principy společenské odpovědnosti malých a středních podniků a shrnuty vlastnosti, které jsou přisuzovány sociálním podnikům. Koncept CSR je nahlížen z hlediska možných environmentálně …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the role of small and medium-sized enterprises in solving and preventing environmental problems through the concept of corporate social responsibility (CSR) and the concept of social enterprise. The principles of social responsibility of small and medium-sized enterprises are here defined together with the summary of characteristics that are attributed to social enterprises …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2011
  • Vedoucí: RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Brančíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií