Mgr. Martin Tesař

Bakalářská práce

Vykreslovací systém MTB map pro OpenStreetMap

MTB-Specific OpenStreetMap Renderer
Anotace:
Cílem této práce je navrhnout specifický grafický styl map pro horská kola v rámci projektu OpenStreetMap. Tento styl následně zpracovat a výsledné mapy prezentovat na webu. Uživatelům je k dispozici základní možnost zobrazení výškových profilů svých tras. Součástí práce je analýza sestavení systému a interakce jeho komponent. Práce navazuje na projekt OpenTrackMap.
Abstract:
Goal of this thesis is to design specific MTB map style within the frame of OpenStreetMap project. This style is processed and maps are displayed on the web site. Users have an option to display altitude profiles of their tracks. The thesis includes analysis of the system compilation and interaction of its components. The thesis is based on conclusions of OpenTrackMap project.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.