Bc. Milena Synková

Bakalářská práce

Drogová problematika a kriminalita mladistvých

Drug problems and juvenile delinquency
Anotace:
Anotace Bakalářská práce je zaměřena na drogovou problematiku v souvislosti s kriminalitou mladistvých. V teoretické části práce jsou vymezeny ústřední pojmy celého zkoumaného tématu, je zde představen pojem drogy s existujícími druhy, poté pojem drogové závislosti. Dále je zmíněna problematika kriminality mládeže, užívání návykových látek a související problémy i možnosti z hlediska prevence. V rámci …více
Abstract:
Annotation The bachelor thesis is focused on drug issues in connection with juvenile delinquency. The theoretical part of the thesis defines the central concepts of the whole researched topic, it introduces the concept of drugs with existing types of drugs, as well as the concept of drug addiction. The issue of juvenile delinquency, substance abuse and related problems as well as prevention options …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Ing. Václav Krajník, CSc.
  • Oponent: JUDr. Josef Šenk, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech