Mgr. Lukáš Pouč

Diplomová práce

Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích

Legal Aspects of Selected Offenses in Traffic on the Roads
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o vybraných dopravních přestupcích a souvisejících okolnostech. V první části práce jsou vymezeny obecné východiska relevantní právní úpravy, včetně podmínek a povinností týkající se účasti na provozu na pozemních komunikacích. Nechybí zde ani stručné vymezení přestupkového řízení doplněné relevantní judikaturou. V poslední části této práce je zaměřena pozornost na detailnější …více
Abstract:
This thesis deals with selected traffic offences and related factors. The first part of this thesis is focused on general points of relevant legal regulations including conditions and obligations of persons actively participating in road transportation. There is also a chapter dealing with offence proceedings together with relevant case law. The last part of this thesis focuses mainly on elaborated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta