Mgr. Daniela Ďásková

Bakalářská práce

Možnosti osob se zdravotním postižením na trhu práce v Kraji Vysočina

Opportunities of people with disabilities on the job market in the Vysočina Region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi osob se zdravotním postižením na trhu práce v Kraji Vysočina. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol a zaměřuje se na příčiny vzniku zdravotního postižení a jeho klasifikaci. Popisuje národní a mezinárodní dokumenty týkající se osob se zdravotním postižením a možnosti i průběh vzdělávání těchto osob. Třetí kapitola obsahuje výzkumné šetření, jehož respondenty …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the job opportunities of people with disabilities on the job market in the Vysočina Region. The theoretical part comprises two chapters and focuses on the causes of the disability development and their classification. It describes various national and international documents concerning people with disabilities and also the educational process and opportunities of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta