Ing. Jiří Schejbal

Master's thesis

Cyklopentadienylové sloučeniny molybdenu substituované karboxylovou skupinou

Cyclopentadienyl molybdenum compounds substituted with carboxylic group
Abstract:
Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací sloučeninami molybdenu substituovanými na cyklopentadienylovém nebo indenylovém ligandu karboxylovou skupinou. Teoretická část popisuje metody přípravy cyklopentadienylových komplexů různých přechodných kovů s jednou nebo více karboxylovými skupinami. V případě sloučenin molybdenu, jsou popsány především strukturní typy, které vykazují biologickou aktivitu …more
Abstract:
This work deals with preparation and characterization molybdenum complexes substituted in the cyclopentadienyl or indenyl ligand by carboxylic group. Theoretical part is focused on methods of preparation of cyclopentadienyl complexes of various transition metals with one or more carboxylic groups. In case of molybdenum compounds, the attention is given to derivatives suitable as biologically active …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. Jaromír Vinklárek, Dr.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Schejbal, Jiří. Cyklopentadienylové sloučeniny molybdenu substituované karboxylovou skupinou. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická