Bc. Jiří Salač

Bakalářská práce

Historie a vývoj rozhodcovství ledního hokeje a jeho vliv na hru

The History and development of the officiating of Ice hockey and its influence on the game
Anotace:
Bakalářská práce s názvem Historie a vývoj rozhodcovství ledního hokeje a jeho vliv na hru má tři hlavní témata, resp. zabývá se ledním hokejem, rozhodčími a vlivem rozhodčích ledního hokeje na hru. Cílem práce v teoretické části je ucelené seskupení informací ohledně historie ledního hokeje a rozhodčích a současného stavu v těchto oblastech. Praktická část je zacílena na názor veřejnosti a rozhodčích …více
Abstract:
The main topics in the bachelor thesis The History and development of the officiating of Ice hockey and its influence on the game are Ice hockey, referees (officials) and influence of referees on the game. The purpose in theoretical part is classification of history of ice hockey and referees and the current situation in these main objects. The public opinion and the referee‘s one, about influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Mana
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií