Jitka BUJÁRKOVÁ

Bakalářská práce

Informovanost žen o vzniku karcinomu děložního čípku

Awareness of women about cervical cancer
Anotace:
Anotace Příjmení a jméno: Jitka Bujárková Katedra: Ošetřovatelství a porodní asistence Název práce: Informovanost žen o vzniku karcinomu děložního čípku Vedoucí práce: PhDr. Jana Horová Počet stran číslované: 64 Počet stran nečíslované: 9 Počet příloh: 3 Počet titulů použité literatury: 27 Klíčová slova: karcinom, děložní čípek, informovanost, screening, Souhrn: Bakalářská práce pojednává o karcinomu …více
Abstract:
Annotation Surname and name: Jitka Bujárková Department: Nursing and midwifery Title of thesis: Awareness of women about the formation of cervical carcinoma Consultant: PhDr. Jana Horová Number of pages numbered: 64 Number of pages unnumbered: 9 Number of appendices: 3 Number of literature items used: 27 Keywords: carcinoma, cervix, awareness, screening Summary: The Bachelor thesis deals with cervical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jana Horová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BUJÁRKOVÁ, Jitka. Informovanost žen o vzniku karcinomu děložního čípku. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/