Bc. Lenka Šnajdrová

Bachelor's thesis

Lidská práva osob se zdravotním postižením

Human Rights of People with Disabilities
Abstract:
Předmětem bakalářské práce Lidská práva osob se zdravotním postižením jsou práva zdravotně postižených osob, která jim garantuje mezinárodní i vnitrostátní legislativa a jejich život ve společnosti. V bakalářské práci jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají zdravotního postižení, je zde popsán historický a současný vývoj v oblasti zdravotního postižení, vnitrostátní a mezinárodní dokumenty …more
Abstract:
The object of this thesis is determined by the rights of disabled people which are guaranteed by the international and national legislation and by the integration of disabled people into society. The thesis explains basic concepts which are related to disablement and its development, international and national documents of human rights and ways of integration of disabled people. The thesis includes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Vladimír Tetur
  • Reader: doc. JUDr. Vladimír Zoubek, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS