Bc. Zuzana Wolfová

Bakalářská práce

Dějiny málotřídní školy v obci Silůvky v letech 1948 - 1960

The history of small rural school in Silůvky 1948 - 1960
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o historii málotřídního školství v obci Silůvky na Brněnsku. Zaměřuje se především na poválečná léta 1948 až 1960, kdy československé školství významně ovlivnilo přijetí Zákona o jednotné škole v roce 1948. První kapitoly práce jsou věnovány událostem, které předcházely přijetí zmíněného zákona a dále je téma rozvíjeno nástinem nejdůležitějším změn, týkajících se československého …více
Abstract:
This thesis discusses the history of education in Silůvky village in the Brno area. It focuses mainly on post-war years 1948-1960, when the Czechoslovak education was significantly influenced by the new education act in 1948. The first general part is pursued to events that preceded the adoption of the act and the most important changes relating to the Czechoslovak education. The main part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Pedagogika