Ing. Martina Ferechová

Bachelor's thesis

Veřejné zakázky - problematika prokazování technických kvalifikačních předpokladů

Public Procurement - the Issue of Proof of Technical Qualifications
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá technickými kvalifikačními předpoklady ve veřejných zakázkách. V práci jsou popsány jednotlivé technické kvalifikační předpoklady dle zákona o veřejných zakázkách, definovány postupy při stanovování předpokladů a popsány problematické oblasti při tvorbě zadávacích podmínek v oblasti kvalifikace. Součástí práce je i komparace právní úpravy kvalifikace s jinými zeměmi v rámci …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with technical qualification requirements in public procurement. The thesis describes various technical qualification, according to public procurement, defines methods in specifying qualification and describes problem area when creating procurement specifications. The work also includes a comparison of qualifications with other countries within the European Union.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta