Šimon Brychta

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Stimulace a motivace zaměstnanců, jejich využití ke zvýšení produktivity práce

Anotace:
V této diplomové práci jsem se zabýval stimulací a motivací zaměstnanců, jejich využití ke zvýšení produktivity práce. Popíši Vám teoretickou část stimulace a motivace a jejich různé části na základě nastudované literatury. V praktické části se budu věnovat vyhotovení dotazníku spokojenosti zaměstnanců a popíši benefity a zaměstnanecké výhody podniku.
Abstract:
In this thesis I deal with stimulation and motivation of employees, thein use to increase productivity of job. I will describe you the theoretical part of stimulation and motivationand their various parts based on studied literature. I will do questionnaire of employees satisfactionn and describe employee benefits of company in the practical part.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2019

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným