Martin Janovec

Bakalářská práce

Magnetické nanočástice oxidů železa získané různými způsoby syntézy: srovnání účinnosti ohřevu ve střídavém magnetickém poli

Magnetic Iron Oxide Nanoparticles Obtained by Different Synthesis Methods: Comparison of Heating Efficiency in Alternating Magnetic Field
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá magnetickými nanočásticemi oxidů železa, zejmé- na jejich syntézou, povrchovou úpravou a aplikací. Část práce se věnuje metodám, které slouží k posouzení vlastností magnetických nanočástic. Hlavním záměrem je příprava stabilního koloidního roztoku magnetických nanočástic oxidů železa pomocí funkcionalizace jejich povrchu. Snahou je získání takových nanočástic, které …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with magnetic nanoparticles of iron oxides, especially with their synthesis, surface modification and application. Part of the work is devoted to methods that serve for magnetic nanoparticles properties characterization. The main task is to prepare a stable colloidal solution of magnetic iron oxide nanoparticles by functionalizing their surface. The intention is to obtain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2017
  • Vedoucí: MSc. Ilona Smolkova, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Janovec, Martin. Magnetické nanočástice oxidů železa získané různými způsoby syntézy: srovnání účinnosti ohřevu ve střídavém magnetickém poli . Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe