Bc. Markéta PETROVÁ

Diplomová práce

Hodnocení postury a posturální stability u pacientů po amputaci horní končetiny

Evaluating of the posture and postural stability with patients after amputation of the upper limb
Anotace:
Tato práce se zabývá změnou postury a posturální stability u pacientů dlouhodobě po amputaci horní končetiny. V teoretické části je popsána problematika amputací horní končetiny a ovlivnění posturálních funkcí dle teoretických poznatků. Cílem praktické části bylo zhodnocení vlivu amputace horní končetiny na posturu a posturální stabilitu u pacientů, ale také zhodnocení vlivu užívání protetické pomůcky …více
Abstract:
This thesis deals with changes of posture and postural stability among patients after amputation of upper limb in long-term. In the theoretical part there are described issues with upper limb amputations and its influence on postural functions according to the theoretical findings. The aim of the practical part was evaluating of the influence of upper limb amputation on posture and postural stability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015
Zveřejnit od: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Kristiníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Markéta. Hodnocení postury a posturální stability u pacientů po amputaci horní končetiny . Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta