Bc. Radek Hrachovec

Bachelor's thesis

Bankovní úvěry a formy jejich zajištění

Bank loans and forms of their collateral
Abstract:
Cílem teoretické části mé bakalářské práce je čtenáře seznámit, co je to úvěr, rozdělení bankovních úvěrů, jak probíhá úvěrový proces a na závěr formy zajištění úvěrů. V praktické části charakterizuji historii vybraných bank a popis jednotlivých produktů. Následně provedu srovnání třech spotřebitelských a hypotečních úvěrů od různých bankovních institucí.
Abstract:
The theoretical part of my bachelor thesis is to inform readers about what a loan, bank loans division, how the loan process and in conclusin forms of collateral loans. In the practical part characterize the history of selected banks and description of products. Then I make a comparison of the three consumer and mortgage loans from various banking institutions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Reader: Ing. Eliška Kvapilová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní